بازی تودیا

تودیا یک بازی دو نفره می باشد که در این بازی در ابتدا هر نفر 8 ژتون همرنگ که روی آن ها شکل های هندسی وجود دارد را برمی دارد. یک کارت در وسط قرار داده می شود و هر دونفر باید سعی کنند الگوی روی کارت را با ژتون های خود درست کنند. یک ژتون دایره ای قرمز و آبی وجود دارد که متعلق به هردو نفر است و هرکس سریعتر الگو را درست کند باید ژتون دایره ای را به جهت رنگ صحیح خود در الگو قرار دهد و طرح خود را کامل نماید. بنابراین این کارت متعلق به اوست. توجه به شکل ها، رنگ ها، و نوشته های فارسی و انگلیسی روی کارت ها برای ساخت الگوها مهم می باشد. در پایان هر کس بیشترین تعداد کارت را بدست آورده باشد برنده بازی است.

کدمحصول : (G505)

تعداد بازیکن : 2 نفر

زمان بازی : 15 دقیقه

رده سنی : 5 سال به بالا

چرا شکل های هندسی برای ما مهم هستند؟ جهان پیرامون ما از همین شکل های هندسی ساده ساخته شده اند. طراحان، مهندسان و … همواره با این اشکال در ارتباطند و این است دلیل مهم بودن یادگیری شکل های هندسی. اولین خانه ای که یک کودک می کشد یک مربع است که یک مثلث روی آن قرار دارد. بعدها می آموزد که با مستطیل، متوازی الاضلاع و مثلث خانه خود را بکشد.
یکی از بهترین راه های یادگیری، آموزش در قالب بازی است. این بازی در کنار یادگیری اشکال هندسی و آشنایی اولیه با هندسه چندین هدف دیگر را نیز دنبال می کند. الگویابی، تمرکز در کنار سرعت عمل و آشنایی با نام فارسی و انگلیسی اشکال هندسی مهارت هایی است که در این بازی به چالش کشیده شده و تقویت می گردند.

ویژگی‌ها

  • بازی مهیج خانوادگی
  • تمرین مفاهیم ابتدایی در هندسه
  • افزایش و تقویت هوش منطقی و توانایی کار بادست
  • قیمت بسیار مناسب
  • افزایش هماهنگی چشم با دست، تمرکز و سرعت عمل

محصولات مرتبط

فهرست