روبی

 روبی حدود پنج سال است که اسباب بازی‌های رباتیکی و فکری و آموزشی تولید می‌کند.

ما معتقدیم با بازی یادگیری بهتر می‌شود و می‌توان مطالب را در افراد نهادینه کرد.

با سرگرمی، بیاموزید.

محصولات روبی

مقالات 

فهرست