راه نجات (G301)


اگر بازی استراتژیک و مهیج اسکیموها  را انجام داده باشید به خاطر دارید که اسکیموها برای نجات قبیله خود به منطقه ای دور دست سفر کردند تا تعدادی ماهی را صید کنند و دست پر به قبیله خود برگردند. اما داستان همینجا به پایان نمی رسد!

اسکیموها پس از یک رقابت نفسگیر برای کسب بیشترین ماهی، حالا صیدهای خود را باید به قبیله برسانند.اما آنها دچار چالشی تازه شده اند. مسیر، ناهموار و لغزنده است و خطرات بسیاری در آن وجود دارد. بازیکنان در این بازی متفاوت، باید سعی کنند با تمرکز و حفظ روحیه خود بهترین مسیر را انتخاب کنند و مهره خود را به خانه اسکیمو در بالای قله برسانند.


توضیحات

این بازی برای افزایش تمرکز و قدرت تحلیل مسیر طراحی شده است. کدام راه نزدیک تراست؟ کدام راه بی خطرتر است؟ هر بازیکن باید از خود این سوالات را بپرسد و تصمیم بگیرد. او همچنین باید حواسش باشد که از رقیب عقب نیفتد و سرعت عمل داشته باشد. این بازی را می توانید به انواع مختلف از یک تا 4 نفر انجام دهید.

     


ویژگی ها

این محصول  یک بازی مفرح برای تمامی اعضای خانواده می باشد که در آن تمرکز، دقت و سرعت عمل بازیکنان به چالش کشیده می شود. این بازی راهمه می توانند انجام دهند.

برای کودکانی که در تمرکز کردن دچار مشکل هستند )مانند کودکان بیش فعال( و یا حتی کهنسالانی که علاقه دارند توانایی ارتباط دست و چشم خود را تقویت کنند انجام این بازی مفید است.