محصولات

روبی یک برند در حوزه طراحی و تولید اسباب بازی، بازی های فکری و بسته های کمک آموزشی می باشد. تاکنون محصولاتی با این برند به بازار های سراسر ایران راه پیدا کرده اند و این نام تجاری توانسته است در مدت کوتاهی اعتباری قابل توجه برای خود در صنعت محصولات کودک و نوجوان به دست آورد. این بخش اختصاص به مهرفی سری های مختلف این برند دارد.


سری بازی - اسباب بازیهای فکری روبی

برای کودکان خلاق امروز…

پرورش ذهنی کودکان

برای مهندسان آینده!