مجوزها

شورای نظارت بر اسباب بازی

دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی متولی رسمی نظارت بر تولید و واردات اسباب بازی در ایران می باشد. این شورا زیر نظر کانون پرورشی کودکان است و نزدیک به دودهه از تاریخ تاسیس آن می گذرد. هر اسباب بازی که در داخل ایران تولید می شود می تواند مجوز تولید و همچنین پروانه ثبت خود را از این شورا و پس از طی فرایند های قانونی و بررسی های فنی اخذ کند. روبی طی سال هایی که در بازار حضور داشته است ضمن همکاری با این شورا مجوزهای آن را اخذ و همچنین برای محصولات خود تا آنجا که نیاز بوده، هولوگرام رسمی شورا را دریافت کرده است.

مجوز روبی از شورای نظارب بر اسباب بازی

انجمن تولید کنندگان اسباب بازی

انجمن تولید کنندگان اسباب بازی ایران در واپسین روزهای سال 1396 و با تلاش بسیاری از فعالین این صنعت تاسیس شد. این انجمن برایند تجربه پیشکسوتان تولید اسباب بازی و همچنین انگیزه کارگروهی و مدنی جوانان این حوزه است که تاسیس آن مایه مباهات تمام فعالین این صنف می باشد. روبی نیز از روزهای ابتدایی و حتی قبل از برگزاری اولین مجمع عمومی حمایت خود را از این انجمن نشان داد و اکنون یکی از اعضای آن می باشد.

مجوز روبی از انجمن تولید کنندگان اسباب بازی